Personuppgiftspolicy

Here is the translation of the legal text into Swedish:

 

INTEGRITETSPOLICY

 

1 HANTERING AV AV PERSONUPPGIFTER

Ditt dataskydd är viktig för oss, och vi hanterar därför dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Nedan kan du läsa om hur Soya Concept A/S (hädanefter ”Soyaconcept”, "vi", "oss" eller "vår") behandlar personuppgifter om dig när vi agerar som personuppgiftsansvarig. Du kan också läsa om dina rättigheter i samband med vår hantering.

 

2 SOYACONCEPTS ROLL SOM PERSONUPPGIFTSANSVARIG

I samband med driften av vår verksamhet hanterar vi vissa personuppgifter. Detta gör vi för att kunna ge dig bästa tänkbara service. Vi samlar in och hanterar huvudsakligen allmänna (icke-känsliga) personuppgifter.

 

Om du har några frågor gällande vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta Soyaconcept här:

 

Soya Concept A/S

CVR: 26486254

under broen 1, 6400 Sønderborg

 

Kontaktperson:

Namn: Britt Kristensen

Telefon: +45 7312 1640

E-post: bkr@soyaconcept.com

 

3 VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARFÖR

Vi hanterar personuppgifter om dig i ett antal olika situationer. Läs mer om vår hantering i de olika situationerna nedan.

3.1 Besökare på Soyaconcepts webbplats och användare av Soyaconcepts onlinetjänster

När du besöker Soyaconcepts webbplats (t.ex. www.soyaconcept.com) eller använder våra andra onlinetjänster (på till exempel Facebook, Instagram, LinkedIn, Tik Tok, Pinterest, Youtube), kan Soyaconcept hantera information om din IP-adress samt information om din dator, enhet och webbläsare.

 

Vi hanterar också information om ditt besök (t.ex. information om hur du kommer åt våra webbplatser, hur du navigerar runt där, vilka sidor du besöker, innehåll du tittar på, dina sökningar, annonser du har sett osv.). Personuppgifter samlas in genom cookies, loggfiler och andra tekniker (du kan läsa mer om vår användning av cookies här https://www.soyaconcept.com/pages/cookies-policy).

 

Vi hanterar också personuppgifter som du tillhandahåller oss i samband med din användning av webbplatsen eller våra onlinetjänster, till exempel när du använder vårt onlinekontaktformulär, inklusive ditt namn, e-postadress och annan information som du tillhandahåller oss.

 

Vi använder dina personuppgifter så att vi kan göra relevanta produkter, leveranser, förmåner och tjänster ("Tjänster") tillgängliga för dig och för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser och onlinetjänster och de tjänster vi erbjuder. Vi använder också personuppgifter för att visa dig innehåll på våra och andra webbplatser baserat på dina aktiviteter och preferenser, och för att begränsa antalet gånger du ser samma innehåll.

 

Rättslig grund för hanteringen är vårt legitima intresse av att göra vår webbplats (och onlinetjänster) tillgängliga för dig (artikel 6.1.f i den allmänna dataskyddsförordningen) eller ditt samtycke (artikel 6.1.a i den allmänna dataskyddsförordningen och avsnitt 3 i den danska förordningen om cookies).

 

Vi lagrar personuppgifter som samlats in i samband med ditt besök på vår webbplats i 5 år.

3.2 Kunder hos Soyaconcept

När du är kund hos Soyaconcept, och handlar via vår webbshop, hanterar Soyaconcept personuppgifter om ditt namn, din adress, e-postadress, dina inköp, betalningsinformation och annan information som du tillhandahåller oss.

Vi hanterar personuppgifterna i syfte att fullgöra avtalet med våra kunder, för att tillhandahålla Tjänsterna, för fakturering, för att hålla statistik och genomföra kvalitetsstyrning samt för att underhålla vårt kundregister och erbjuda allmän service, marknadsföring och försäljning till våra kunder.

Den rättsliga grunden för tillhandahållningen är avtalet med dig (artikel 6.1.b i den allmänna dataskyddsförordningen) eller vårt legitima intresse av att hantera din information som kund hos oss (artikel 6.1.f i den allmänna dataskyddsförordningen).

Vi lagrar personuppgifter om våra kunder i 5 år.

3.3 Mottagare av marknadsföring

 När du tar emot marknadsföringskommunikation, inklusive nyhetsbrev från Soyaconcept, hanterar vi personuppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress och produktintresse. Vi hanterar också information om dina marknadsförings- eller kommunikationspreferenser, din användning av den marknadsföring vi skickar till dig (inklusive, till exempel, om du har öppnat ett e-postmeddelande från oss, om e-postmeddelandet har lästs och vilka länkar du har öppnat), samt annan information som du tillhandahåller oss.

Vi hanterar dina personuppgifter i syfte att marknadsföra vårt företag och Tjänster, och för att upprätta och hantera din marknadsföringsprenumeration. Vi använder personuppgifter om dina preferenser och användning för att förstå hur kunder tar emot våra marknadsföringsmeddelanden och för att förbättra vår marknadsföring till dig och andra kunder framöver.

Vi kommer endast att skicka marknadsföringsmaterial till dig via e-post, textmeddelanden eller andra elektroniska medel när vi har erhållit ditt samtycke där detta krävs enligt dansk lag om marknadsföringspraxis.

Vi använder också personuppgifter om dig för att visa dig innehåll på våra och andra webbplatser baserat på dina aktiviteter och preferenser, och för att begränsa antalet gånger du ser samma innehåll, samt för att mäta effektiviteten av vårt innehåll och vår marknadsföring. För detta ändamål kan vi ladda upp din e-postadress till annonseringsverktyg som till exempel Google eller Facebook i syfte att skicka riktade marknadsföringsmeddelanden.

Den rättsliga grunden för hanteringen är vårt legitima intresse av att följa ditt önskemål om att ta emot marknadsföringskommunikation från oss, vilket du har samtyckt till enligt dansk lag om marknadsföringspraxis (artikel 6.1.f i den allmänna dataskyddsförordningen).

Vi lagrar personuppgifter om mottagare av marknadsföringskommunikation så länge kontakten är aktiv och inte har dragit tillbaka sitt samtycke.

3.4 Deltagare i tävlingar

 När du deltar i tävlingar hanterar vi personuppgifter om namn, e-postadress, svar på hanterar dina personuppgifter i syfte att hantera tävlingar, utse vinnare osv.

Den rättsliga grunden för hanteringen är vårt legitima intresse av att genomföra tävlingen och kontakta vinnaren (artikel 6.1.f i den allmänna dataskyddsförordningen).

Vi lagrar personuppgifter som samlas in i samband med tävlingar så länge kontakten är aktiv och inte har dragit tillbaka sitt samtycke.

3.5 Medlemmar i Soyaconcepts kundklubb

 När du är medlem i Soyaconcepts kundklubb, hanterar vi personuppgifter om namn, e-postadress, inköp, produktintressen.

När du går med i vår kundklubb, samtycker du till att vi skickar marknadsföringsmaterial till dig via e-post, textmeddelanden eller andra elektroniska medel. Därför hanterar vi också information om dina preferenser i relation till marknadsföring eller kommunikation och din användning av de marknadsföringsmeddelanden vi skickar till dig (inklusive, till exempel, om du har öppnat ett e-postmeddelande från oss, om e-postmeddelandet har lästs och vilka länkar du har öppnat) och information som du annars tillhandahåller oss.

Vi hanterar dina personuppgifter för att tillhandahålla dig med förmåner kopplade till att vara medlem i kundklubben, såsom inbjudningar till VIP-evenemang, tidig tillgång till reor, specialerbjudanden och användning av sparade poäng. Dessutom använder vi personuppgifter om dig för att hantera vår kundklubb.

Den rättsliga grunden för hanteringen är vårt legitima intresse av att hantera ditt medlemskap (artikel 6.1.f i den allmänna dataskyddsförordningen) och/eller ditt samtycke (artikel 6.1.a i den allmänna dataskyddsförordningen och avsnitt 10 i den danska lagen om marknadsföringspraxis).

Vi lagrar personuppgifter för medlemmar i kundklubben Vi lagrar kunddata i samband med inköp i 5 år från inköpsdatum.

3.6 Affärspartners och/eller leverantörer till Soyaconcept

När du är en affärspartner eller leverantör till Soyaconcept eller är en kontaktperson för en affärspartner/leverantör, hanterar vi personuppgifter om ditt namn, företagsnamn, arbetstelefonnummer, e-postadress, titel samt offentligt tillgänglig information och annan information som du tillhandahåller oss.

Vi hanterar personuppgifter i syfte att hantera avtal, ta emot varor och tjänster från våra leverantörer och affärspartners, och där det är lämpligt för att uppfylla avtal med våra kunder.

Den rättsliga grunden för hanteringen är avtalet med dig (artikel 6.1.b i den allmänna dataskyddsförordningen) eller vårt legitima intresse av att hantera relationen med dig/företaget du representerar som affärspartner/leverantör (artikel 6.1.f i den allmänna dataskyddsförordningen).

Vi lagrar personuppgifter om affärspartners och/eller leverantörer Efter avslutat samarbete.

Absolutely, here's the continuation of the translation:

4 UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA

 Soyaconcept kan lämna ut dina personuppgifter till andra leverantörer och/eller tjänsteleverantörer i samband med vår normala affärsverksamhet samt till våra koncernföretag.

Soyaconcept kan också lämna ut dina personuppgifter till en offentlig myndighet i situationer där vi specifikt är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter enligt lagstiftning och anmälningsplikter som vi är föremål för.

Det kan till exempel vara nödvändigt att lämna ut personuppgifter till följande mottagare: Databehandlare

Vi försöker begränsa utlämnandet av personligt identifierbar information och därmed utlämnandet av information som kan tillskrivas dig personligen.

Soyaconcept lämnar också ut dina personuppgifter till databehandlare. Våra databehandlare behandlar endast dina personuppgifter för våra syften och enligt våra instruktioner.

5 ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EU/EES

I samband med vår hantering av dina personuppgifter kan vi överföra sådan information till länder utanför EU/EES (tredje länder).

Du kan läsa mer om överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES på Europeiska kommissionens webbplats.

Om du önskar ytterligare information om vår överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES, vänligen kontakta oss.

6 LAGRING, DATAINTEGRITET OCH SÄKERHET När dina personuppgifter inte längre behövs, kommer vi att se till att de raderas på ett säkert sätt.

Det är vår policy att skydda personuppgifter genom att vidta adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att säkerställa dataskydd för alla personuppgifter som vi hanterar. Vi genomför regelbundna interna uppföljningar av tillräckligheten och efterlevnaden av policys och åtgärder.

7 DINA RÄTTIGHETER

Som registrerad har du vissa rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

Du kan – ovillkorligt och när som helst – dra tillbaka ditt samtycke. Du kan göra detta genom att skicka oss ett e-postmeddelande (se e-postadressen ovan). Återkallande av ditt samtycke kommer inte att ha någon negativ påverkan. Det kan dock innebära att vi inte kan uppfylla specifika förfrågningar från dig i framtiden. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen baserad på samtycke innan det återkallas. Dessutom påverkar det inte någon hantering som utförs på en annan laglig grund.

Du kan också – ovillkorligt och när som helst – invända mot vår hantering när den baseras på våra legitima intressen.

Dina rättigheter inkluderar också följande:

  • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi hanterar om dig. · Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig rättade. · Rätt till radering (rätten att bli bortglömd): I undantagsfall har du rätt att få information om dig raderad innan den tidpunkt då vi normalt skulle radera dina personuppgifter

Rätt till begränsning av behandling: I vissa situationer har du rätt att begränsa hanteringen av dina personuppgifter. Om du har rätt att begränsa hanteringen av dina personuppgifter, får vi i framtiden endast hantera personuppgifter – förutom lagring – med ditt samtycke, eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en individ eller viktiga allmänna intressen. · Rätt att invända: I vissa situationer har du rätt att invända mot vår hantering av dina personuppgifter, och alltid om hanteringen är för direkt marknadsföring. · Rätt till dataportabilitet: I vissa situationer har du rätt att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få sådana personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan. · Rätt att inge klagomål: Du kan när som helst inge ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten om vår hantering av personuppgifter. Se mer på www.datatilsynet.dk där du också kan hitta ytterligare information om dina rättigheter som registrerad.

8 UPPDATERINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

Då och då kommer det att vara nödvändigt att uppdatera denna Integritetspolicy. Vi kommer att regelbundet granska vår Integritetspolicy för att säkerställa att den är uppdaterad, giltig och i enlighet med gällande lagstiftning och principer för hantering av personuppgifter. Vi kommer att publicera nya versioner av policyn på vår webbplats.

Denna policy har versionsnummer Version2.0 och är giltig från och med den 4 januari 2024.

Observera att detta är en översättning och den ursprungliga engelska texten kan innehålla nyanser och detaljer som kanske inte är helt återspeglade i översättningen. Det är alltid bra att rådgöra med en juridisk expert vid tolkning och användning av juridiska dokument på ett annat språk.